Zadaj pytanie

Mirosław Bereźnicki
Pośrednik w obrocie nieruchomościami.
Licencja zawodowa numer 2287

LTel. 693 688 973
4Pon-Sob 9.00-20.00 Mkontakt@wynajembezryzyka.pl

Obsługujemy miasta

à Wrocław
à Warszawa
à Kraków
à Poznań
à Katowice
à Łódź
à Opole
Mam mieszkanie w innym mieście,
czy mogę je zgłosić?

Zgłoś ofertę


Nasze portale:
Logo firmy dowynajecia.info Logo firmy dowynajecia.info
Twój koszyk [] Kliknij aby zobaczyć...

:Podstawowy wzór umowy najmu mieszkania v. 13.03

Cena 10
Format plik.pdf
KUP TERAZ

Opis: Profesjonalnie opracowany wzór umowy najmu mieszkania oparty na doświadczeniach pośrednika trudniącego się wynajmem mieszkań od ponad 20 lat. Wzór zawiera szereg rozwiązań problemów z którymi spotkałem się w trakcie swojej pracy zawodowej. Podstawowy wzór zawiera zapisy, które są łatwo zrozumiałe przez strony umowy. W tym wzorze nie ma wszystkich zapisów, które stosuję w swojej pracy, lecz jest bardzo obszerny w stosunku do umów bezpłatnych.

:Rozszerzony wzór umowy najmu mieszkania wraz z komentarzem v. 13.03

Cena 300
Format plik.pdf
KUP TERAZ

Opis: Profesjonalnie opracowany wzór umowy najmu mieszkania oparty na doświadczeniach pośrednika trudniącego się wynajmem mieszkań od ponad 20 lat. Wzór zawiera szereg rozwiązań problemów z którymi spotkałem się w trakcie swojej pracy zawodowej. Wzór rozszerzony jest pełnym wzorcem prawidłowej umowy najmu dobrze zabezpieczającej interesy wynajmującego. Do wzoru dołączony jest także komentarz z wyjaśnieniami.

:Fiskus czyha na Twój błąd! Poradnik dotyczący
prawidłowego rozliczania podatków v. 13.03

Cena 150
Format plik.pdf
KUP TERAZ

Opis: Prawidłowe rozliczenie podatków należy do jednej z najtrudniejszych czynności związanych z wynajmem. Podatnik zobowiązany jest do prawidłowego określenia kwoty przychodów podlegającej opodatkowaniu oraz prawidłowego naliczenia i odprowadzenia podatków. Prawidłowe określenie kwoty podlegającej opodatkowaniu wymaga znajomości kilku ustaw. Bardzo często podatnicy błędnie obliczają swoje zobowiązania podatkowe narażając się na konsekwencje wyciągane przez fiskusa. Oszczędź sobie nerwów i start finansowych.

:Protokół zdawczo-odbiorczy wraz z komentarzem v. 13.03

Cena 35
Format plik.pdf
KUP TERAZ

Opis: Konieczność sporządzenia, przy wynajmie mieszkania, protokołu zdawczo-odbiorczego wynika z ustawy o ochronie praw lokatorów. Prawidłowość sporządzenia tego protokołu może zadecydować o tym, czy będziemy mogli wyegzekwować straty które zostały spowodowane przez najemcę. Protokół – stanowiący integralną część umowy najmu – szczegółowo ewidencjonuje stan mieszkania w dniu, w którym przekazujesz je najemcy oraz w dniu odbioru mieszkania. Jeżeli najemca nie zwróci mieszkania w stanie nie pogorszonym będziesz mógł obciążyć najemcę kosztami. W dołączonym komentarzu informacje o tym jak rozmawiać z trudnym najemcą, który chce się awanturować podczas zdawania mieszkania, jak odbiór mieszkania przeprowadzić w spokojnej atmosferze i nie ponieść strat finansowych, jak określić za które zniszczenia odpowiada najemca, a za które nie odpowiada.

:Formularz rozliczenia mediów v. 13.03

Cena 15
Format plik.pdf
KUP TERAZ

Opis: Dokument ułatwiający rozliczenie się z najemcą. Umożliwia wyliczenie kwoty do zapłaty przez najemcę. Uwzględnia zmiany stawek w trakcie najmu. Przy jego pomocy łatwo rozliczysz opłaty licznikowe za: energię elektryczną, gaz, wodę ciepłą, wodę zimną, CO, wywóz nieczystości. W dołączonym komentarzu informacja jak odczytywać rachunki aby je prawidłowo rozliczyć.

Dostępne już wkrótce w ofercie...

:Wzór umowy okazjonalnego najmu mieszkania wraz z komentarzem

Cena 10
Format plik.pdf

Opis: Najem okazjonalny mieszkania rządzi się swoimi prawami. Wzór umowy dostosowany do takiej sytuacji. W komentarzu informacje o korzyściach i ryzykach związanych z taką umową.

:Aneks przedłużający najem mieszkania (zmiana terminu)

Cena 10
Format plik.pdf

Opis: Aneks przedłużający najem mieszkania.

:Aneks przedłużający najem mieszkania (zmiana terminu i ceny)

Cena 10
Format plik.pdf

Opis: Aneks przedłużający najem mieszkania wraz ze zmianą ceny za najem oraz opłat dodatkowych.

:Aneks do umowy najmu mieszkania (zmiana współlokatora)

Cena 50
Format plik.pdf

Opis: Aneks do umowy najmu mieszkania dotyczący zmiany współlokatora. Dokument przydaje się gdy wynajmujemy mieszkanie np. studentom. Jeden z nich po pierwszym semestrze odchodzi, a na jego miejsce mamy nowego lokatora. Aneks rozwiązuje wiele problemów prawnych związanych z tą sytuacją. W komentarzu przydatne informacje jak poradzić sobie z taką sytuacją.

:Ankieta danych najemcy wraz z komentarzem

Cena 30
Format plik.pdf

Opis: Jest to jeden z podstawowych dokumentów uzyskiwanych od najemcy. Ankieta pozwala uzyskać informacje o najemcy, które mogą mieć znaczenie dla zawieranej umowy najmu. Po uzyskaniu tych informacji możesz uznać, że nie wynajmiesz mu mieszkania, ponieważ wynajem byłby zbyt ryzykowny. Do ankiety dołączony jest komentarz ułatwiający interpretację danych.

:Umowa rezerwacyjna wraz z komentarzem

Cena 50
Format plik.pdf

Opis: Zawarcie umowy najmu jest bardzo ryzykowne dla właściciela mieszkania. Nie należy więc zawierać takiej umowy przed zgromadzeniem odpowiedniej dokumentacji. W ponad 90% przypadków przed zawarciem umowy najmu zawieram umowę rezerwacji. Dołączony komentarz zawiera informacje dlaczego należy najpierw zawrzeć umowę rezerwacji. Jakie dokumenty należy sprawdzić, aby zawarta umowa najmu była bezpieczna.

:Wezwanie do zapłaty

Cena 5
Format plik.pdf

Opis: Prawidłowe pod względem formalno-prawnym wezwanie do zapłaty. Oby jak najrzadziej było Państwu potrzebne. Ja unikam stosowania wezwań stosując produkt: Ankieta danych najemcy wraz z komentarzem, Protokół zdawczo-odbiorczy wraz z komentarzem.

:Nota odsetkowa

Cena 5
Format plik.pdf

Opis: Każde, nawet najmniejsze opóźnienie w zapłacie, powinno być obciążone odsetkami za pomocą noty odsetkowej. Dzięki konsekwentnemu stosowaniu noty odsetkowej należności będą wpływać regularnie. Najprostsze sposoby są najskuteczniejsze.

:Oświadczenie najemcy o chęci zakończenia umowy lub jej przedłużenia

Cena 5
Format plik.pdf

Opis: Każde, nawet najmniejsze opóźnienie w zapłacie, powinno być obciążone odsetkami za pomocą noty odsetkowej. Dzięki konsekwentnemu stosowaniu noty odsetkowej należności będą wpływać regularnie. Najprostsze sposoby są najskuteczniejsze.

:Oświadczenie najemcy o sposobie zwrotu kaucji

Cena 10
Format plik.pdf

Opis: Prawidłowa ewidencja wszelkich czynności związanych z wynajem zaoszczędzi Ci start finansowych. Zawsze musisz zakładać, że druga strona umowy może nie mieć czystych zamiarów. W swojej praktyce stosuję wzór oświadczenia najemcy o sposobie zwrotu kaucji. Zastosowanie tego wzoru daje mi pewność, że w przypadku sporu sądowego, nie poniosę strat finansowych.

:Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania wraz z komentarzem

Cena 50
Format plik.pdf

Opis: Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania jest jedną z najtrudniejszych procedur w procesie wynajmu. Najemca chroniony jest przez przepisy prawne. Nie zawsze więc jest w ogóle możliwe wypowiedzenie. Skuteczne wypowiedzenie można przeprowadzić stosując właściwą kolejność czynności i przestrzegając obowiązujących terminów. Kiedy i jak stosować wypowiedzenie umowy znajdzesz w załączonym komentarzu.

:Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego

Cena 50
Format plik.pdf

Opis: Skuteczna procedura wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego.

:Umowa uznanie długu

Cena 20
Format plik.pdf

Opis: Uznanie długu jest jedną z form zabezpieczenia swojego roszczenia wobec najemcy. Jeśli najemca wykręca się przed zapłatą koniecznie zabezpiecz swoje roszczenie uznaniem długu.

:Zawiadomienie o końcowym rozliczeniu najmu

Cena 10
Format plik.pdf

Opis: Zawiadomienie o końcowym rozliczeniu najmu jest dokumentem wystawianym na zakończenie umowy najmu. Informuje najemcę o wysokości kwoty do zapłaty oraz wyznacza mu termin na dokonanie wpłaty. Dokument jest bardzo przydatny jeśli doszłoby do sądowego dochodzenia roszczenia.

:Zawiadomienie o dopłacie za CO (najem już dawno się skończył i był rozliczony)

Cena 10
Format plik.pdf

Opis: Jak poradzić sobie z sytuacją kiedy najemca klika (kilkanaście) miesięcy temu zakończył najem, a Wspólnota Mieszkaniowa przysłała nam dopłatę za ogrzewanie np. na kwotę 1500 zł. Produkt zawiera pismo do najemcy oraz komentarz.

:Zawezwanie najemcy do pokrycia kosztów zniszczeń lokalu

Cena 10
Format plik.pdf

Opis: Dokument wystawiany w przypadku stwierdzenia zwrotu lokalu w pogorszonym stanie. Dotyczy zarówno sytuacji zwrotu uszkodzonego sprzętu, braku zwrotu części wyposażenia, jak i innych sytuacji w których mamy prawo domagać się zapłaty. W komentarzu przykłady zastosowań oraz lista sytuacji w których możemy domagać się zadośćuczynienia.

:Zawezwanie najemcy do zwrotu lokalu

Cena 10
Format plik.pdf

Opis: Niestety nie każdy najemca czuje się zobowiązany do zwrotu lokalu. Ten dokument wraz z rozszerzonym wzorem umowy najmu mieszkania /* tutaj link do tego produktu */ dobrze Cię zabezpieczy przed taką sytuacją.

:Informacja dla najemcy o sposobie przygotowania lokalu do zwrotu

Cena 50
Format plik.pdf

Opis: Informacja dla najemcy jest dokumentem przekazywanym miesiąc przed zakończeniem umowy najmu. Zawiera wszelkie informacje dotyczące prawidłowego przygotowania mieszkania do zdania, oraz wykaz czynności, które najemca musi wykonać. Dokument ten uświadamia zarówno najemcę jak i właściciela w jaki sposób należy odebrać mieszkanie. Najemca chcąc odzyskać kaucję przygotowuje mieszkanie w taki sposób, aby na drugi dzień mógł się wprowadzić nowy najemca.

:Odpowiedź na pismo najemcy: Zniszczenia są naturalnym zużyciem lokalu

Cena 20
Format plik.pdf

Opis: Opis: W jaki sposób określić naturalne zużycie rzeczy? Jak poradzić sobie z najemcą, który żąda zwrotu kaucji, a w mieszkaniu mamy zniszczenia? Wzór odpowiedzi na pismo najemcy rozwiązuje ten problem. W dołączonym komentarzu zawarte są dodatkowe wyjaśnienia.

:Odpowiedź na pismo najemcy: Wypowiedzenie umowy przed terminem

Cena 20
Format plik.pdf

Opis: Czy najemca ma prawo wypowiedzieć umowę przed terminem? Co zrobić z taką sytuacją? Wzór odpowiedzi wraz z komentarzem rozwieje wszelkie wątpliwości i ułatwi rozmowę z najemcą.

:Odpowiedź na pismo najemcy: Kapie mi z kranu itp. (z komentarzem)

Cena 20
Format plik.pdf

Opis: Najemca i właściciel podczas trwania umowy najmu mają różne obowiązki. Niektóre koszty związane z eksploatacją mieszkania ponosi najemca inne właściciel. Wzór odpowiedzi na pismo najemcy zawiera odpowiedź na sytuację kiedy koszty dokonania naprawy obciążają najemcę. W dołączonym komentarzu znajduje się wykaz kosztów obciążających najemcę i wykaz kosztów obciążających właściciela.

:Odpowiedź na pismo najemcy: Sąsiedzi głośno się zachowują

Cena 20
Format plik.pdf

Opis: Wzór pisma rozwiązujący problem.

:Odpowiedź na pismo Zarządcy: Najemcy głośno się zachowują

Cena 20
Format plik.pdf

Opis: Wzór pisma rozwiązujący problem. Pamiętajmy, że na każde pismo musimy odpowiedzieć w formie pisemnej.

:Upomnienie najemców za niewłaściwe zachowanie

Cena 20
Format plik.pdf

Opis: Wzór pisma rozwiązujący problem.

Artykuły dla właściciela
Iwestowanie w mieszkania na wynajem
Wyjście z inwestycji
Fiskus czyha na Twój błąd
Jak znaleźć dobrego najemcę?
Kompleksowa obsługa wynajmu
Zarządzanie najmem - bieżąca obsługa
Oferta dla wynajmujących
Wynajem obcokrajowcom
Znalezienie najemcy
Dane o firmie
Krótko o nas
Kontakt
Tel. 693 688 973
kontakt@wynajembezryzyka.pl
W mediach
wynajem bez ryzyka na facebooku
Copyright © 2013 Seweryn Bereźnicki
Powered by w-chmurze.com